Ngày 26 tháng 10 năm 1929

☀ Thứ Bảy
26
🌙 Tháng Chín
24
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Sương Giáng
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thìn
Tháng Giáp Tuất
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm