Ngày 26 tháng 12 năm 1925

☀ Thứ Bảy
26
🌙 Tháng Mười Một
11
Năm Ất Sửu
Tiết Đông Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thân
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm