Ngày 26 tháng 12 năm 1926

☀ Chủ Nhật
26
🌙 Tháng Mười Một
22
Năm Bính Dần
Tiết Đông Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Canh Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm