Ngày 26 tháng 12 năm 1929

☀ Thứ Năm
26
🌙 Tháng Mười Một
26
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Đông Chí
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Bính Tí
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm