Ngày 26 tháng 12 năm 1940

☀ Thứ Năm
26
🌙 Tháng Mười Một
28
Năm Canh Thìn
Tiết Đông Chí
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mão
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm