Ngày 26 tháng 12 năm 1960

☀ Thứ Hai
26
🌙 Tháng Mười Một
9
Năm Canh Tí
Tiết Đông Chí
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm