Ngày 26 tháng 2 năm 1925

☀ Thứ Năm
26
🌙 Tháng Hai
4
Năm Ất Sửu
Tiết Vũ Thủy
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Tỵ
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm