Ngày 26 tháng 4 năm 1958

☀ Thứ Bảy
26
🌙 Tháng Ba
8
Năm Mậu Tuất
Tiết Cốc Vũ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Dậu
Tháng Bính Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm