Ngày 26 tháng 4 năm 1960

☀ Thứ Ba
26
🌙 Tháng Tư
1
Năm Canh Tí
Tiết Cốc Vũ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thân
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm