Ngày 26 tháng 5 năm 1958

☀ Thứ Hai
26
🌙 Tháng Tư
8
Năm Mậu Tuất
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mão
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm