Ngày 26 tháng 6 năm 1940

☀ Thứ Tư
26
🌙 Tháng Năm
21
Năm Canh Thìn
Tiết Hạ Chí
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tí
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm