Ngày 26 tháng 7 năm 1960

☀ Thứ Ba
26
🌙 Tháng Sáu (nhuận)
3
Năm Canh Tí
Tiết Đại Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Quý Mùi nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm