Ngày 26 tháng 7 năm 1963

☀ Thứ Sáu
26
🌙 Tháng Sáu
6
Năm Quý Mão
Tiết Đại Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm