Ngày 26 tháng 8 năm 1935

☀ Thứ Hai
26
🌙 Tháng Bảy
28
Năm Ất Hợi
Tiết Xử Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm