Ngày 26 tháng 8 năm 2020

☀ Thứ Tư
26
🌙 Tháng Bảy
8
Năm Canh Tí
Tiết Xử Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Sửu
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm