Ngày 26 tháng 9 năm 1925

☀ Thứ Bảy
26
🌙 Tháng Tám
9
Năm Ất Sửu
Tiết Thu Phân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm