Ngày 26 tháng 9 năm 1926

☀ Chủ Nhật
26
🌙 Tháng Tám
20
Năm Bính Dần
Tiết Thu Phân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Đinh Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm