Ngày 26 tháng 9 năm 1992

☀ Thứ Bảy
26
🌙 Tháng Chín
1
Năm Nhâm Thân
Tiết Thu Phân
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Canh Tuất
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm