Ngày 27 tháng 1 năm 2020

☀ Thứ Hai
27
🌙 Tháng Giêng
3
Năm Canh Tí
Tiết Đại Hàn
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm