Ngày 27 tháng 10 năm 1992

☀ Thứ Ba
27
🌙 Tháng Mười
2
Năm Nhâm Thân
Tiết Sương Giáng
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tí
Tháng Tân Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm