Ngày 27 tháng 12 năm 2010

☀ Thứ Hai
27
🌙 Tháng Mười Một
22
Năm Canh Dần
Tiết Đông Chí
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Hợi
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm