Ngày 27 tháng 3 năm 1933

☀ Thứ Hai
27
🌙 Tháng Ba
2
Năm Quý Dậu
Tiết Xuân Phân
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Bính Thìn
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm