Ngày 27 tháng 3 năm 2020

☀ Thứ Sáu
27
🌙 Tháng Ba
4
Năm Canh Tí
Tiết Xuân Phân
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm