Ngày 27 tháng 4 năm 1940

☀ Thứ Bảy
27
🌙 Tháng Ba
20
Năm Canh Thìn
Tiết Cốc Vũ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tí
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm