Ngày 27 tháng 4 năm 2024

☀ Thứ Bảy
27
🌙 Tháng Ba
19
Năm Giáp Thìn
Tiết Cốc Vũ
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Mậu Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm