Ngày 27 tháng 6 năm 1925

☀ Thứ Bảy
27
🌙 Tháng Năm
7
Năm Ất Sửu
Tiết Hạ Chí
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm