Ngày 27 tháng 6 năm 1926

☀ Chủ Nhật
27
🌙 Tháng Năm
18
Năm Bính Dần
Tiết Hạ Chí
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Giáp Ngọ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm