Ngày 27 tháng 6 năm 1960

☀ Thứ Hai
27
🌙 Tháng Sáu
4
Năm Canh Tí
Tiết Hạ Chí
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tuất
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm