Ngày 27 tháng 9 năm 1943

☀ Thứ Hai
27
🌙 Tháng Tám
28
Năm Quý Mùi
Tiết Thu Phân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm