Ngày 27 tháng 9 năm 2024

☀ Thứ Sáu
27
🌙 Tháng Tám
25
Năm Giáp Thìn
Tiết Thu Phân
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Quý Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm