Ngày 28 tháng 1 năm 1940

☀ Chủ Nhật
28
🌙 Tháng Chạp
20
Năm Kỷ Mão
Tiết Đại Hàn
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Đinh Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm