Ngày 28 tháng 1 năm 1989

☀ Thứ Bảy
28
🌙 Tháng Chạp
21
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Hàn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Ất Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm