Ngày 28 tháng 10 năm 1929

☀ Thứ Hai
28
🌙 Tháng Chín
26
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Sương Giáng
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Ngọ
Tháng Giáp Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm