Ngày 28 tháng 11 năm 1925

☀ Thứ Bảy
28
🌙 Tháng Mười
13
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thìn
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm