Ngày 28 tháng 11 năm 1929

☀ Thứ Năm
28
🌙 Tháng Mười
28
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Sửu
Tháng Ất Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm