Ngày 28 tháng 11 năm 1940

☀ Thứ Năm
28
🌙 Tháng Mười
29
Năm Canh Thìn
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm