Ngày 28 tháng 11 năm 1960

☀ Thứ Hai
28
🌙 Tháng Mười
10
Năm Canh Tí
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm