Ngày 28 tháng 11 năm 1992

☀ Thứ Bảy
28
🌙 Tháng Mười Một
5
Năm Nhâm Thân
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thân
Tháng Nhâm Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm