Ngày 28 tháng 12 năm 1929

☀ Thứ Bảy
28
🌙 Tháng Mười Một
28
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Đông Chí
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mùi
Tháng Bính Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm