Ngày 28 tháng 12 năm 1963

☀ Thứ Bảy
28
🌙 Tháng Mười Một
13
Năm Quý Mão
Tiết Đông Chí
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm