Ngày 28 tháng 2 năm 1925

☀ Thứ Bảy
28
🌙 Tháng Hai
6
Năm Ất Sửu
Tiết Vũ Thủy
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mùi
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm