Ngày 28 tháng 2 năm 1926

☀ Chủ Nhật
28
🌙 Tháng Giêng
16
Năm Bính Dần
Tiết Vũ Thủy
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Canh Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm