Ngày 28 tháng 2 năm 1933

☀ Thứ Ba
28
🌙 Tháng Hai
5
Năm Quý Dậu
Tiết Vũ Thủy
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm