Ngày 28 tháng 5 năm 1926

☀ Thứ Sáu
28
🌙 Tháng Tư
17
Năm Bính Dần
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Quý Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm