Ngày 28 tháng 5 năm 1943

☀ Thứ Sáu
28
🌙 Tháng Tư
25
Năm Quý Mùi
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tuất
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm