Ngày 28 tháng 6 năm 1929

☀ Thứ Sáu
28
🌙 Tháng Năm
22
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Hạ Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thìn
Tháng Canh Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm