Ngày 28 tháng 6 năm 1992

☀ Chủ Nhật
28
🌙 Tháng Năm
28
Năm Nhâm Thân
Tiết Hạ Chí
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Bính Ngọ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm