Ngày 28 tháng 6 năm 2010

☀ Thứ Hai
28
🌙 Tháng Năm
17
Năm Canh Dần
Tiết Hạ Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm