Ngày 28 tháng 6 năm 2016

☀ Thứ Ba
28
🌙 Tháng Năm
24
Năm Bính Thân
Tiết Hạ Chí
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Tỵ
Tháng Giáp Ngọ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm