Ngày 28 tháng 7 năm 1989

☀ Thứ Sáu
28
🌙 Tháng Sáu
26
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Đại Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Tân Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm